Om

Planteguiden er en database som inneholder 0ver 15.000 forskjellige hageplanter. Du kommer først inn på en hjemmeside der jeg skal legge inn forskjellige fagartikler mmmm. Ta gjerne kontakt hvis du har forslag på nye tema eller komentarer til det som ligger ute. brynjulv.litlere@gmail.com


Planteguiden er en database med beskrivelse med bilder av over 15.000 hageplanter. Her er gode søkesystem som gjør det enkelt å finne fram. Planteguiden er et nyttig hjelpemiddel for alle som ønsker mer informasjon om planter

-både fagpersoner og privat hageeiere.

Vi er to som har stått sentralt i utvikling av den Planteguiden vi har i dag.

Jeg arbeider med planteinformasjon og er ansvarlig for Planteguiden. Min bakgrunn er gartnerskole, vanlig studie ved NLH (NMBU). 4 år ved Inst for blomsterdyrking som resulterte i lisensiatavhandling..  Senere 12 år som Fylkesgartner og  videre 19 år med forskjellige oppgaver ved Arboretet og bot. hage på Milde (UiB)

  Min bakgrunn er gartnerskole, vanlig studie ved NLH (NMBU). 4 år ved Inst for blomsterdyrking som resulterte i lisensiatavhandling..  Senere 12 år som Fylkesgartner og  videre 19 år med forskjellige oppgav

Brynjulv Litlere

BlomsterInfo ANS
Apeltunhaugane 147
5238 Rådal

Mob: 909 33 101

epost:brynjulv.litlere@gmail.com


Ole Albert Dalen (ole.albert@git.no) arbeider med den datateknisk utvikling av Planteguiden. Han kommer også med mange praktiske innspill til arbeidet med utvikling av systemet.