Litteraturliste

Liste over kilder som er brukt i Planteguiden

Under en del av tekstene står kildehenvisning. Her har jeg satt opp de mest spesielle kildene. I oversikten nedenfor har jeg tatt med de kildene som er brukt til mange planter.

Bøker

 • Aamlid, Kaare. Grønnsakhagen
 • Alden, Björn och Ryman, Svengunnar. Våra Kulturväxters Namn. Ursprung och Anväanding 2008.
 • Austad, Ingvild m.f. 2017. Ville vekster for hager og grøntanlegg
 • Austin, David. 2009. The Rose
 • Beanm W. J. Trees & and Shrubs in the British Isles. Vol 1-4
 • Berg Hestad, Maria. Matauk med pallekarm. Skald Forlag
 • Borgen, Liv. 2006. Urtegleder. Krydderplanter i Urtehagen i Botanisk hage
 • Billing Hansen, Ole.  Treportrett i park&anlegg
 • Brander, Poul Erik. Træer og buskei by og land. Forlaget Grønt Miljø 2010
 • Cheers, Gordon. Botanica. Könemann1999
 • Chevallier, Andrew. 2003. Dams Store Bok om Medisinske Urter
 • Eliteplant Norge AL  Plantebeskrivelser på nettsiden
 • Eliteplant Norge A.L. 2003. Sluttrapport. Utvalg og introduksjon av nye E-planter
 • Eik, Margun. 2005. Kjøkken og Urtehagen på Baroniet Rosendal
 • Erik, Trulsen. 2011. Planter til hager og grøntanlegg. Tun forlag
 • Fall, Maria. 02.2021 park & anlegg  Prosjekt Villstaude
 • Gustavsson, Lars-Åke. 2008. Rosor för nordiska trädgårdar. Använding. Skötsel
 • Gustavsson, Lars-Åke. 2008. Rosor för nordiska trädgårdar. Buskrosor.
 • Gustavsson, Lars-Åke. 2008. Rosor för nordiska trädgårdar. Klätterrosor. Rabattrosor
 • Gyldendal 1998. Store Staudebok
 • Hansen, Egil. Prydbusker og trær for norske hager. 1997
 • Hansen, Egil og Hansen, Ole Billing. 2007. Trær og Busker for norske hager
 • Hansen, Flamming 2009. Klematis og andre klatreplanter.
 • Hjelmstad, Rolv. Urtekildens planteleksikon. Nett
 • Hovind, Jorun. E-plant Norge
 • Krüssman, G. Handbuch der Laubgeh'oltze Band 1-3. 2. Auflege
 • Kvåle, Atle. 1990. Fruktsortar oryrkesdyrking og småhagedyrking
 • Kvåle, Atle. Fruktdyrking. Landbruksforlaget. 1995
 • Langeland, Knut. Havens vakreste busker og trær - vintergrønne. Shipstedt. 1993
 • Langeland, Knut. Stauder i norske hager 2005
 • Lindbekk, Bjarne. Treet, skogem og mennesket. Omega forlag 2006
 • List of names of Woody Plants 2016-2020
 • List of names of Perennials 2016-2020
 • Lovdata. Forskrifter om planter.
 • Lønø, Knut og Arnulf, Ringstad. Rhododendron. 1994
 • Mclndoe, Andrew. Shrubs. The Hillier Gardener's Guides. David and Charles 2005
 • More, David and White, John. (Tanaquil Enzensberger) Trær i Norge og Europa.
 • Måge, Finn. Norsk frukthistorie. Sett frå Hardanger. Skald 2016
 • Månsson, Lena. Gyldendal Bok om løk og knoller
 • Nielsen, Harald. 1980. Eksotiske Lægeplanter og Trolddomsurter
 • Opedal, Magnus. Indre Hardanger Forsøksring. Bondevennen nr 5. 4. februar 2005
 • Roser. Sortsliste 1998. Norsk Roseforening 1998
 • Ross, Richard. (Inger Handegård) 1999. Klatreplanter. Gyldendal Fakta
 • Sandhall, Åke och Swenson, Ulf. Växter från varma länder. Interpublishing. Stockholm 2000
 • Schul, Jane og Søllager, Laila. Plantasjen store hagebok. Aschehoug 2010
 • Søyland Hoel, Marthine. Flora Moria. Skald Forlag
 • Skard, Olav. 2003. Ville Vekster - røtter i kulturhistorien. Landbruksforlaget
 • Tommy, Tønsberg. 2009. Hageselskapets Staudebok
 • Tveitnes, Olav og Brynjulv Litlere (2018) BlomsterGuide Svalbard. Longyerbyen og Barentsburg
 • Warda, Hans-Dieter. 2002. Das grosse Buch der Garten- und Landschaftsgeholze. Bruns Pflanzeb
 • Widlundh, Susanna 2006. Prydgras

Tidsskrifter

 • GartenPraxis. Ulmers Pflanzenmagazin
 • Gartneryrket. Tidskstift til NGF
 • Haven. Haveselskapet
 • Norsk Hagetidend. Det Norske Hageselskap
 • Norsk Frukt og Bær park & anlegg. Fagbladet for grøntanleggssektoren
 • park&anlegg. NGF
 • Rosebladet. Norsk Roseforening. Oslo
 • The Garden. Royal Horticultural Society
 • The Plantsmann. Royal Horticultural Society

Diverse artikler

 • Artsdatabanken.no
 • Direktoratet for naturforvaltning. www.dirnat.no.
 • Eliteplantestasjonen i Sverige. Sortiment 1995 - 1996
 • Hansen, Ole Billing. UMB Månedens plante
 • Hjeltnes, Stein Harald. Graminor 2008. Norsk Frukt og Bær nr 3. 2008
 • GartenPraxis 08.2021 side 8. Internationaler Rosenneuheiten-wettbewerb in Baden-Baden
 • GH. Seksjon planteavl. 1995. Sortsbeskrivels
 • Lovdata. [Forskrift 2015-06-19-714](https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-19-714)
 • Lovdata. [Forskrift 2015-06-19-716](https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-19-716)
 • Mattilsynet. [Kommersiell import av planter og frø](http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/import_av_planter_mm/kommersiell_import_av_planter_og_fro/)
 • Proefstation voor de Boomkwekerii. Boskoop. Nederland
 • Reisæther, Odvin. Dendrologi. Kompemdium NLH Ås 1977.- 1978

Bilder

 • Dragland Planteskole
 • E-plant Norge
 • Edith M. Clausen. Mogan. Gran Canaria
 • Ella Bjelke.
 • Elmer Aagesen. Danmark
 • Finn Måge.  prof. ermeritus  Frukt   NLH
 • Frukt.no
 • G3. Småplanter
 • Håkon Vangsnes. Nautsund Hagesenter
 • Jelitto Staudensamen. Tyskland
 • Jensen Roser Danmark
 • Liv Todnem.  
 • Matias Haukset. Rosedyrker
 • Olav Kalleberg. Magnolia
 • Roses Forever.  Danmark
 • Westphal, Fredrich Manfred.  Clematis.  Tyskland

Nett

Personlig kontakt

 • Fruktutstilling på Njøs. Hermannsverk 2011
 • Meland, Jan. Sagaplant 2010. Skilt til utstilling