Brukerveiledning

Vi har nå en ny versjon av Planteguiden. Innleggingen er forenklete og det faglige innholdet i databasen er utvidet.

Brukerveiledning

starter med www.planteguiden.no


Om Planteguiden

Planteguiden er en database med hageplanter.  Det praktiske målet var å lage et system som gjør det raskt å få fram ønsket plante informasjon.  Jeg er fult klar over at dere og mange andre brukergrupper har mye erfaring med planter og jeg har selvsagt ikke noe tanker om å 'komme med bedre info' 

Jeg er opptatt av å samle mest mulig av informasjon om hageplanter og systematisere de slik at de er raske å ta fram med søk i databasen. 

 

Jeg har rettighetene til de fleste opplysningene i Planteguiden.  Jeg har nær kontakt med et datafirma (Ole Albert Dalen.  Git) som står for den datatekniske utviklingen 

Min bakgrunn er gartnerskole, vanlig studie ved NLH (NMBU). 4 år ved Inst for blomsterdyrking som resulterte i lisensiatavhandling..  Senere 12 år som Fylkesgartner og  videre 19 år med forskjellige oppgaver ved Arboretet og bot. hage på Milde (UiB)

 

I dag er ca 15.000 planter registrert i Planteguiden.  Det er ikke alle plantene som har bilder og informasjonene kan være ufullstendig. Jeg arbeider med å gjøre systemet bedre. Siste året har vi også lagt inn en web-side i starten som jeg etter hvert skal ta opp forskjellige hagespørsmål.

Øverste linje. Kort orientering

Logg inn

Jeg har tatt registreringen for deg.  Da kan dere hoppe over registreringen og gå rett inn med avtalt passord og brukernavn.

* Logg inn - opp til høyre

* Gå til vanlig innlogging (du er registrert)

* Skriv inn  avtalt brukernavn:

* Skriv inn avtalt passord:  Krav om at ordet inneholder en stor bokstav)

* Trykk Planteguiden i øverste linje

* Kommer inn på søkeområdet - Fri tekst og mange enkelt søk. 

Om.

Bakgrunnen for Planteguiden. Se øverst på siden.

Artikler

Lang liste med søkeord. Trykk  på en av disse og du kommer inn på artiklene som er merket med dette søkeordet.

Veiledning

·                Brukerveiledning

·                Litteraturliste

Planteguiden

Hovedbasen.  Kommer tilbake til dette område.

Blomsterinfo

Her finner du alle artiklene som er satt opp på web-siden.  De siste dagene har jeg lagt inn nye resultat på roser

 • Prøveresultat fra Baden Baden i Tyskland
 • Bilder fra Roses Forever APS. Rosa Eskelund Danmark.

Planteguiden

Hvordan bruker vi Planteguiden

Søkemuligheter: Planteguiden har et stort og godt søkesystem.   Fullversjonen av Planteguiden inneholder ca. 15.000 planter.  Da er det søkesystemet som må hjelpe oss til å finne de rette plantene.

Trykk på Planteguiden i øverste linje og du kommer inn på søkeområdene.Hovedsøk. 

Denne søkemuligheten bygger på det som er vanlig i mange databaser.  En starter med store områder og går videre med spesialsøk.

 Når du er inne på Planteguiden, kan du søke nedover og finn en lang liste på Plantetyper.  Eksempel:  Merk  Roser og så Søk.  Får opp alle Rosene i Planteguiden. Til venstre for bildene er en lang sjekkliste som kan brukes på hovedsøket (Roser).  Øverst står antall planter i søket.  Gå tilbake og legg til flere områder i søket eller slett.  Legger du inn altfor mange, kan en komme til 0 resultat.   


Lengre ned på listen, står andre søkeområder. Eks: Blomsterfarge .  Geografisk planteområde. Vinterherdighet. Gå videre som forklart under Plantetype - Nåletre. 

Det er mulig å merke av flere søkeområder -  EKS Vinterherdighet 3,  Blomsterfarge Rosa, Klatre - og slyngplanter.

 * Hvis en er usikker på hva område en skal søke i, kan det være lurt å starte med litt stort felt.  Det er enkelt å innsnevre søket senere. 

 

Eks. Blå og Stauder.  Da får du opp alle staudene som har blå farge. Til venstre finner du flere områder du kan søke på innen Blå Stauder. 

 

Mer info om enkelte søkeområdet.

·         Vinterherdighet.  Her bruker vi H – tabellen.  Den er utviklet av Det Norske Hageselskap i samarbeid med andre fagpersoner.  Bakgrunnen var et ønske om å finne et fells uttrykk for vinterherdighet.  Landet ble delt inn i klimasoner (H).  Etter hvert er plantene merket med tilsvarende H.  En plante med H 5, skal kunne vokse i klimasonen H5.  I praksis er dette maksverdi.  Planter som er plassert i H5, kan også brukes i H1 eller H2, H3, H 4.  Klimasonene går fra H 1 (mildeste områdene)  til H 8 (kaldeste områdene)

·         Bor vi i sone H 5, kan vi bruke planter som er merket H5 eller H 6, H7, H 8, men ikke de som er merket H 1, H 2, H 3, og H 4.

·         Hele H – systemet er bare retningsgivende.  På Vestlandet f.eks. er ikke vintertemperaturen avgjørende om planten overlever vinteren.  Det finnes også mange lokale forhold som må vurderes – snødekke, kuldetrekk mm. Snakk med lokale fagfolk.  En kan også få mye kunnskap når en ser hva som virkelig klarer seg i området.  


Fritekst

* Skriv inn et plantenavn (eller del av det) Systemet søker gjennom hele Planteguiden (både tekst- og navnefeltene)

* Skriv inn et søkeord - f.eks. regnbed, dam ol.  Prøv litt forskjellige ord som kan dekke det dere er ute etter.

 

Liste over søkeområdene i FRI TEKST.

 • Beskrivelse
 • Botanisk navn
 • Norsk navn
 • Kultivar
 • Herkomst
 • Synonym
 • Originalt navn
 • Dansknavn
 • Engelsknavn
 • Tysknavn
 • Svensknavn
 • Japansk navn
 • Botanisk slektsnavn

 

Som dere ser har Planteguiden mange navnefelt som dere kan søke på.  Det er vanskelig å finne korrekt navn på alle planter, men jeg prøver å holde meg til off. navnelister.  Har en synonymliste der jeg har satt inn flere navn som er i bruk.

 

Ta gjerne kontakt hvis her er uklare områder ved bruk av Planteguiden

 

Hilsen  Brynjulv Litlere

 

Brynjulv.litlere@gmail.com

Tel 909 33 101