Nåletre

Nåletre er en stor plantegruppe. Her finner vi mange av de vanligste plantene i norsk natur. Her er også flere slekter som er innført fra andre verdensdeler. Her starter vi med Apeskrekk. Araucaria araucana fra Chile og Argentina.

Av Brynjulv den 4. June 2022

Foto 2019. Dette er et av de største apeskrekkene her i landet. Tret står litt vest for Solstrand hotell i Bjørnefjorden kommune (Os). Dette er et han-tre som har en omkrets i brysthøyde på ca 3.20 m nå i vår. På Moldegård som ligg litt lenger aust, finn vi minst to store hunn-tre. Apeskrekk finner en i kystområdene fra Kristiansand til Smøla, men de største vokser i Bergensområdet, Sogn og Ålesund.
Historie: Apeskrekk ble i 1795 innført til Europa av Archibald Menzies. I 1840 - åra ble det apeskrekk et populært tre i England og det ble importert store mender frø. Treet kom tidlig til Norge og omkring 1870-åra ble de første planta i Bergen.

Dette er hannblomstene på tret i Os. Foto 2019

Dette er hannblomstene på treet i Os. Fot 2019

De kuleforma blomstene det store treet på prestegården i Leikanger

Her vel vel det største apeskrekken i Norge. Det står på Lunde prestegård i Balestrand.